Grundvärderingar

10361595b

Våra fyra grundvärderingar!

Arbetsglädje

Vi blir inspirerade av att arbeta med människor och skall bidra med en positiv energi till ditt företag/ din organisation.

Effektivitet

Vi lovar att vara effektiva och strukturerade i vårt bemötande gentemot våra uppdragsgivare och de människor som vi kommer i kontakt med därigenom.

Kompetens

Vi arbetar efter en modell som heter kompetensbaserad rekrytering.  Det är en strukturerad metod som säkerställer en rättvis bedömning av de kandidater som söker jobb. Vi använder oss av evidensbaserade metoder vid urval och testning som har sin bas i flera års forskning.

Ärlighet

Våra arbetsmetoder är transparenta och vår rekryteringsprocess genomsyras av en god etik och hög moral. Vi arbetar med personbedömningar där vi strävar efter att vara objektiva. Alla personer som involveras i vårt arbete skall behandlas med respekt och ärlighet.