Kompetensbaserad rekrytering

Vi arbetar efter en modell som heter kompetensbaserad rekrytering.  Det är en strukturerad metod som säkerställer en rättvis bedömning av de kandidater som söker jobb. Vi använder oss av evidensbaserade metoder vid urval och testning som har sin bas i flera års forskning.