Om oss

Jonas Berkling

Ägare och rekryteringsansvarig

Jonas har lång erfarenhet av att arbeta som chef inom privat och offentlig sektor. Beteendevetare som i grunden är idrott- och engelsklärare. Inom skolans värld har han framförallt arbetat som rektor. Jonas har varit rektor både inom kommunal skola och inom friskola. Han har varit ansvarig för förskola, grundskola samt gymnasieskola och sitter med i IFK Göteborgs akademiråd sedan 2009. Jonas har också arbetat som projektledare/försäljningsansvarig. Har genomfört ett hundratal rekryteringar. Certifierad för UPP-testet, ett STP (stiftelsen för tillämpad psykologi) granskat personlighetstest framtaget av professor Lennart Sjöberg.

Utbildning:

  • Arbets- och organisationspsykologi vid Göteborgs universitet
  • Personurval, rekrytering och urval vid Högskolan Halmstad
  • Affärsplanering för tillväxtföretag, Handels Göteborgs universitet
  • Statliga rektorsutbildningen 3 år (befattningsutbildning), Göteborgs universitet
  • Idrott- och engelsklärare, GIH Örebro och Uppsala universitet

Carolina Lunde

Konsult

Carolina är doktor i psykologi och studierektor (Göteborgs universitet).  Hon arbetar främst med vetenskaplig metod och att kvalitetssäkra våra rekryteringsprocesser.


Jan Magnusson

Senior advisor och rekryteringskonsult

Jan har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta som chef på olika nivåer inom offentlig verksamhet. Mestadels har han arbetat i skolans värld som rektor, skolchef och förvaltningschef men har också erfarenhet av ledarskap inom socialtjänsten.

De senaste åren har han arbetat som konsult med uppdrag som förvaltningschef, verksamhetschef för grundskolan, rektorscoach, rektor och rekryterare.


Håkan Pettersson

Managementkonsult / interimschef

Håkan har lång erfarenhet som chef inom offentlig sektor på strategisk nivå, både som ekonomichef och kommundirektör. Han har bred kunskap kring hur en politiskt styrd organisation fungerar och kring utveckling av styrning och ledning i offentlig sektor.

Med sin bakgrund som ekonom är han även väl insatt i de kommunalekonomiska frågorna. Håkan har sin utbildningsbakgrund som nationalekonom och har även under åren arbetat med redovisning- och finansieringsfrågor.

Utbildning:

  • Fil kand. Förvaltningshögskolan Göteborg – nationalekonomi