Rekryteringsprocess

slider_02

 

Rekryteringsprocess ProAcademic

 1. Vi gör en behovsanalys.  Detta strategiska dokument lägger grunden för en lyckad rekrytering.
  – Vilka kort- och långsiktiga mål har organisationen?
  – Tidigare befattningshavares mål- och ansvarsbeskrivningar.
  – Vilka utmaningar står organisationen inför?
 2. Behöver vi rekrytera eller finns lösningen internt?
 3. Vi gör en kravspecifikation.
  – KEP (kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper).  Vi tydliggör varje ord och rangordnar dem.
  – Vi tittar på framgångsfaktorer.  Här kan vi använda oss av exempelvis CI (Critical Incident) och RTG (Reportery Grid Technique). Dessa  engelska uttryck är enkla verktyg som tydliggör vilken person vi eftersöker.
  – Befattningsbeskrivning.
 4. Hur hittar vi rätt kandidater?
  – Vilka kanaler vill vi använda oss av?
  – Hur vill organisationen marknadsföra sig vid detta rekryteringstillfälle?
  – Kandidatsearch eller annonsering?
 5. Eventuell formulering av annons. Layout av reklambyrå.
  – Godkännande och korrekturläsning av beställaren.
 6. Mottagning av ansökningar.
 7. Grovgallring – kallelse till intervju.
 8. De första kompetensbaserade intervjuerna genomförs. Uppdragsgivaren informeras om vilka kandidater som är kallade.
 9. Urval av kandidater.  Uppdragsgivaren kan välja mellan följande urvalsmetoder:
  – Arbetsprover.
  – Personlighetstest.
  – Test av generell arbetsförmåga.
 10. Strukturerad referenstagning.

Nöjd kundgaranti:

Om ProAcademics kandidat slutar eller blir uppsagd inom 6 månader efter det att anställningen påbörjats erbjuder ProAcademic en ny rekryteringsprocess kostnadsfritt. Detta erbjudande gäller inte om uppsägningen sker pga arbetsbrist, fusioner eller liknande. Garantin exkluderar kostnader för annonsering och arbetspsykologisk testning.