ProAcademic Chef

10361595b

Vi hjälper din organisation eller ditt företag att hitta den rätta chefen. I likhet med vårt koncept ProAcademic rektor tror vi att rätt chef på rätt plats gör skillnad. Stor skillnad. ProAcademic arbetar vetenskapligt och metodiskt för att predicera framtida arbetsprestationer. Vi tar hjälp av marknadens vassaste testverktyg när det gäller att identifiera de rätta kandidaterna. Forskning visar att träffsäkerheten ökar dramatiskt när rekryteringsarbetet sker med en kompetensbaserad metod. Våra personlighetstester är granskade av STP (stiftelsen för tillämpad psykologi)

Genomgående är att vi söker chefer som är strukturerade. Social kompetens kryddat med ordning och reda. En chef är ytterst ansvarig för sin avdelning, organisation eller sitt företag. Han eller hon kan ha en mängd olika ansvarsområden: personal, ekonomi, utveckling, kvalitetsarbete, marknadsföring, informationshantering, organisation, media, IT-ansvar och företagshälsovård. Chefens uppgifter är av varierande grad komplexa och föränderliga, men ställer höga krav på struktur, personlighet och tankeförmåga.

”…vi söker chefer som är strukturerade.”

Chefen skall ha förmågan att inspirera och föra en tydlig dialog med sina medarbetare. Dessutom är det viktigt att chefen kan leverera bra beslutsunderlag till styrelse eller ansvarig nämnd.

Vilken typ av chef söker Ni?

Är det någon som pekar med hela handen? Någon som ökar försäljningen? En ledare som får igång kreativiteten? En inspiratör? Någon som är en administrativ virtuos?  Oavsett inriktning, vill vi återigen poängtera vikten av ett strukturerat ledarskap.
Vi börjar med att göra en behovsanalys. Denna analys inventerar företagets/organisationens nuvarande situation. Den tar hänsyn till de måldokument som finns formulerade samtidigt som vi tittar på kommande utmaningar.  Behöver vi rekrytera eller skall Ni omorganisera?
Nästa steg är att vi tar fram en kravspecifikation tillsammans med er där vi spaltar ned de viktigaste och mest eftersökta egenskaperna.

Vår garanti:

  • Vi kan rekrytering och har lång erfarenhet av chefskap inom privat och offentlig sektor .
  • ProAcademic kommer att hitta Er nästa chef.
  • Vi garanterar att ni blir nöjda.  I annat fall gör vi om rekryteringen kostnadsfritt.