Rektor till kristen friskola i Göteborg

18 juni – tjänsten är tillsatt

Om tjänsten

Som rektor har du ett övergripande ansvar för skolan både ekonomiskt och pedagogiskt. Skolan, som är en grundskola, har ekonomi- och HR-funktioner som stöd för rektor. Tillsammans med övrig personal, elever och föräldrar utvecklas en skola som vilar på kristna värderingar med stort fokus på pedagogisk ledning och elevhälsoarbetet.  Kreativa ämnen, framför allt musik, ingår som en naturlig del i den pedagogiska vardagen.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av att vara rektor och ledare. Vi vill helst att du har genomgått rektorsutbildningen eller har den pågående.

Fredrik Nordbrandt ansvarar för denna rekrytering. Fredrik nås på tfn:0735-011 823