Rektor till Kunskapsskolan i Göteborg/Krokslätt

Vi hjälper Kunskapsskolan att hitta ny rektor i Göteborg. Sista ansökningsdatum var 2015-03-08.
Rekryteringsarbetet är avslutat, tjänsten är tillsatt.

Ytterligare info ges av:
Kerstin Wirstedt, Regionchef Kunskapsskolan AB, 0733-17 34 56  eller Jonas Berkling, ProAcademic AB, 0709-202 333.