ProAcademic fortbildas inom UPP-testet

ProAcademic kommer att närvara på utbildningsdag kring UPP-testet i Stockholm. Läs mer om UPP-testet:  http://www.psykologisk-metod.se/