ProAcademic AB sluter ramavtal med AcadeMedia

2016-05-20

I hård konkurrens med ett flertal andra meriterade rekryteringsföretag så har ProAcademic AB vunnit en stor upphandling. Man har skrivit ramavtal med AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. AcadeMedia finns över hela Sverige och har även förskolor i Norge och Tyskland. De arbetar inom hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning och har över 500 enheter med ungefär 12 000 medarbetare. AcadeMedia fokuserar på kvalitet och långsiktighet. Ramavtalet innebär att ProAcademic kommer vara AcadeMedias förstahandsval för rekrytering av chefstjänster inom utbildningsområdet.