Rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocess ProAcademic.

 1. Vi gör en behovsanalys.  Detta strategiska dokument lägger grunden för en lyckad rekrytering.
  – Vilka kort- och långsiktiga mål har organisationen?
  – Tidigare befattningshavares mål- och ansvarsbeskrivningar.
  – Vilka utmaningar står organisationen inför?
 2. Behöver vi rekrytera eller finns lösningen internt? Svar ja: gå till punkt tre. Svar nej:logga ut härifrån och påbörja din omorganisering.
 3. Vi gör en kravspecifikation.
  – KEP (Kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper).  Vi tydliggör varje ord och rangordnar dem.
  – Vi tittar på framgångsfaktorer.  Här kan vi använda oss av exempelvis CI (Critical Incident) och RTG (Reportery Grid Technique). Dessa  uttryck är enkla verktyg som tydliggör vilken person vi eftersöker.
  – Befattningsbeskrivning.
 4. Hur hittar vi rätt kandidater?
  – Vilka kanaler vill vi använda oss av?
  – Hur vill organisationen marknadsföra sig vid detta rekryteringstillfälle?
  – Kandidatsearch eller annonsering.
 5. Eventuell formulering av annons. Layout av reklambyrå.
  – Godkännande och korrekturläsning av beställaren.
 6. Mottagning av ansökningar.
 7. Grovgallring – kallelse till intervju.
 8. De första kompetensbaserade intervjuerna genomförs. Uppdragsgivaren informeras om vilka kandidater som är kallade.
 9. Urval av slutkandidater.  Uppdragsgivaren väljer av följande urvalsmetoder:
  – Arbetsprover.
  – Personlighetstest.
  – Test av generell arbetsförmåga.
 10. Strukturerad referenstagning.