ProAcademic Specialist

ProAcademic hjälper små och stora företag att hitta sina nya medarbetare. När du har behov av ny arbetskraft uppstår en möjlighet att förstärka din organisation eller ditt företag med positiv energi samtidigt som du tillför den rätta kompetensen. Vi arbetar vetenskapligt och metodiskt för att predicera framtida arbetsprestationer. Vi tar hjälp av marknadens vassaste testverktyg när det gäller att identifiera de rätta kandidaterna.  Du kan anlita oss för hela rekryteringsprocessen alternativt delar av den; urval, arbetspsykologiska tester och referenstagning.

ProAcademic Specialist är vårt koncept gällande rekrytering av ingenjörer, pedagoger, säljare och projektledare.

Söker du utbildningschef går du in på ProAcademic Rektor.

Söker du chef går du in på ProAcademic Chef

 

Vår garanti

Vi kan rekrytering och vi kommer att hitta Er nya medarbetare.

Vi garanterar att ni blir nöjda.  I annat fall gör vi om rekryteringen kostnadsfritt.